ТП Евофарма

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
София 1618, ул. „Пирински проход“ 24
Телефон: +359 962 12 00
e-mail: info@ewopharma.bg / contact@ewopharma.bg 

ЛЕКАРСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ 
e-mail: pharmacovigilance@ewopharma.bg

МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАЦИЯ
e-mail: medenquiry@ewopharma.bg